Reklamacje

Szanowny Kliencie,
Reklamację możesz zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu +48 794 188 822, drogą mailową pod adresem

ossip.info@gmail.com lub za pomocą formularza reklamacji przesłanego na adres Olga Osip – Ossip Design ul. Biała 8, 31–215 Kraków.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania dalszych informacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI – Plik PDF