Klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Olga Osip – Ossip Design. Z administratorem danych można skontaktować się:
– Listownie, pod adresem: ul. Biała 8, 31–215 Kraków;
– Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 794 188 822;

– Drogą elektroniczną, pod adresem: ossip.info@gmail.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób, które przekazały je za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w inny sposób przetwarzane są w celu obsługi zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Dane są przekazywane podmiotom zajmującym się hostingiem strony ossip.pl oraz podmiotom, z którymi Ossip Design ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługujące prawa:
– Prawo dostępu do danych osobowych;
– Prawo sprostowania danych osobowych;
– Prawo do usunięcia danych osobowych;
– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania; – Prawo do wniesienia sprzeciwu;
– Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.